Hyzmatlar

Kämillik üçin çalyş

Biz hakda

  • Biz hakda
  • Biz hakda A.

Kämillik üçin çalyş

HANSEN, Ningbo-da öňdebaryjy takyk bölekleri öndüriji bolup, takyk tehnika pudagynda onlarça ýyllyk tejribesi bolan tehniki topary bar.Ösen işleýiş we ölçeg desgalarynyň bir topary bilen enjamlaşdyrylan we önümlerinde plastmassa, möhürleme we guýma galyplary, şeýle hem optika, aerokosmos, lukmançylyk ýaly pudaklar üçin niýetlenen beýleki takyk bölekler bar. awtoulag, aragatnaşyk, mehaniki awtomatlaşdyryş we ş.m. Döredileli bäri HANSEN ýokary hilli önümler we ýokary takyklyk komponentlerine barha artýan talaplary kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek üçin köp tagalla edýär.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Üstünliklerimiz

Hil

Hil

Dürli önümler bilen üpjün ediň
Custöriteleşdirilen

Custöriteleşdirilen

Customhli görnüşli
Dürli

Dürli

Birnäçe takyklyk synagy
Hünärmen

Hünärmen

Professional tehniki topar

Ningbo Hansen Precision Machinery Ltd.

Ningbo esasly HANSEN, takyk galyp we beýleki enjam böleklerini öndürmekde we satmakda ýöriteleşen öňdebaryjy bölek öndüriji.